Counting Sheep (นับแกะ)” is track recorded by Thai singer Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์). It was released on April 25, 2017 by GMM Grammy.

Details

  • Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
  • Released: April 25, 2017
  • Title: Nup Gae/นับแกะ
  • English Title: Counting Sheep
  • Genre: Thai Pop
  • Label/Distributor: GMM Grammy
  • Single/Album: Counting Sheep (นับแกะ)
  • Country of Origin: Thailand

Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์) – Counting Sheep (นับแกะ) (Music Videos & Performances)

Official Music Video

Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์) – Counting Sheep (นับแกะ) Lyrics


TransliterationThaiEnglish translation
Khụ̄n nī̂ mị̀rū̂ ṭhex xyū̀ h̄ịn
nı khụ̄n rạk thī̀ reā klāy pĕn khn mị̀ rạk kạn
h̄̀m p̄ĥā thèā h̄ịr̀ k̆ yạng h̄nāw
nı h̄̂xng nxn k̄hxng reā thī̀ wạn nī̂ mạn ẁāng pel̀ā

xyāk r̂xngh̄ị̂ cn h̄lạb pị
tæ̀ẁā s̄eīyn̂ảtā thèā h̄ịr̀ k̆ mị̀ ch̀wy h̄ı̂ c̄hạn x̀xn l̂ā
xyāk p̄h̀ān kh̀ảkhụ̄n nī̂ t̂xng chı̂ wiṭhī dı

nạb kæa tạw thī̀ r̂xy c̄hạn thảdị̂ khæ̀ pheīyng lụ̄mtā
nạb kæa tạw thī̀ phạn k̆ yạng khidt̄hụng khn thī̀ bxk lā
lụ̄m ṭhex mạn mị̀ ng̀āy
ley h̄lạb mị̀kh̀xy dị̂ dụk læ̂w t̂xng thả yạng ngị
nạb kæa tạw thī̀ s̄æn yạng thrmān pherāaẁā rạk ṭhex
khæ̀ h̄lạbtā k̆ p̄helx khid reụ̄̀xng dī dī thī̀ mị̀mī læ̂w
ṭhex nxn dị̂ rụ pel̀ā
nạb kæa xyū̀ rụ pel̀ā h̄rụ̄x lụ̄m c̄hạn dị̂ læ̂w khn dī

keụ̄xb chêā c̄hạn yạng xyū̀ trng nī̂
peid dū rūp k̄hxng reā thī̀ khey pị theī̀yw kạn
k̄ĥxkhwām thī̀ ṭhex s̄̀ng h̄ı̂ c̄hạn
thī̀ bxk ẁā f̄ạn dī tæ̀ wạn nī̂ mạn ẁāng pel̀ā

xyāk r̂xngh̄ị̂ cn h̄lạb pị
tæ̀ẁā s̄eīyn̂ảtā thèā h̄ịr̀ k̆ mị̀ ch̀wy h̄ı̂ c̄hạn x̀xn l̂ā
xyāk p̄h̀ān kh̀ảkhụ̄n nī̂ t̂xng chı̂ wiṭhī dı

nạb kæa tạw thī̀ r̂xy c̄hạn thảdị̂ khæ̀ pheīyng lụ̄mtā
nạb kæa tạw thī̀ phạn k̆ yạng khidt̄hụng khn thī̀ bxk lā
lụ̄m ṭhex mạn mị̀ ng̀āy
ley h̄lạb mị̀kh̀xy dị̂ dụk læ̂w t̂xng thả yạng ngị
nạb kæa tạw thī̀ s̄æn yạng thrmān pherāaẁā rạk ṭhex
khæ̀ h̄lạbtā k̆ p̄helx khid reụ̄̀xng dī dī thī̀ mị̀mī læ̂w
ṭhex nxn dị̂ rụ pel̀ā
nạb kæa xyū̀ rụ pel̀ā h̄rụ̄x lụ̄m c̄hạn dị̂ læ̂w khn dī

nạb kæa cn f̂ā s̄ẁāng læ̂w
nạb kæa thèā h̄ịr̀ k̆ yạng h̄engā k̄hụ̂n thukthī

nạb kæa tạw thī̀ r̂xy c̄hạn thảdị̂ khæ̀ pheīyng lụ̄mtā
nạb kæa tạw thī̀ phạn k̆ yạng khidt̄hụng khn thī̀ bxk lā
lụ̄m ṭhex mạn mị̀ ng̀āy
ley h̄lạb mị̀kh̀xy dị̂ dụk læ̂w t̂xng thả yạng ngị
nạb kæa tạw thī̀ s̄æn yạng thrmān pherāaẁā rạk ṭhex
khæ̀ h̄lạbtā k̆ p̄helx khid reụ̄̀xng dī dī thī̀ mị̀mī læ̂w
ṭhex nxn dị̂ rụ pel̀ā
nạb kæa xyū̀ rụ pel̀ā h̄rụ̄x lụ̄m c̄hạn dị̂ læ̂w khn dī

ṭhex nxn dị̂ rụ pel̀ā
nạb kæa xyū̀ rụ pel̀ā h̄rụ̄x lụ̄m c̄hạn dị̂ læ̂w khn dī

nạb kæa xyū̀ rụ pel̀ā h̄rụ̄x lụ̄m c̄hạn dị̂ læ̂w khn dī

คืนนี้ไม่รู้เธออยู่ไหน
ในคืนรักที่เรากลายเป็นคนไม่รักกัน
ห่มผ้าเท่าไหร่ก็ยังหนาว
ในห้องนอนของเรา ที่วันนี้มันว่างเปล่า

อยากร้องไห้ จนหลับไป
แต่ว่าเสียน้ำตาเท่าไหร่ ก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้า
อยากผ่านค่ำคืนนี้ ต้องใช้วิธีใด

นับแกะตัวที่ร้อย ฉันทำได้แค่เพียงลืมตา
นับแกะตัวที่พัน ก็ยังคิดถึงคนที่บอกลา
ลืมเธอมันไม่ง่าย
เลยหลับไม่ค่อยได้ ดึกแล้วต้องทำยังไง
นับแกะตัวที่แสน ยังทรมานเพราะว่ารักเธอ
แค่หลับตาก็เผลอ คิดเรื่องดีดีที่ไม่มีแล้ว
เธอนอนได้รึเปล่า
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี

เกือบเช้าฉันยังอยู่ตรงนี้
เปิดดูรูปของเรา ที่เคยไปเที่ยวกัน
ข้อความที่เธอส่งให้ฉัน
ที่บอกว่าฝันดี แต่วันนี้มันว่างเปล่า

อยากร้องไห้ จนหลับไป
แต่ว่าเสียน้ำตาเท่าไหร่ ก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้า
อยากผ่านค่ำคืนนี้ ต้องใช้วิธีใด

นับแกะตัวที่ร้อย ฉันทำได้แค่เพียงลืมตา
นับแกะตัวที่พัน ก็ยังคิดถึงคนที่บอกลา
ลืมเธอมันไม่ง่าย
เลยหลับไม่ค่อยได้ ดึกแล้วต้องทำยังไง
นับแกะตัวที่แสน ยังทรมานเพราะว่ารักเธอ
แค่หลับตาก็เผลอ คิดเรื่องดีดีที่ไม่มีแล้ว
เธอนอนได้รึเปล่า
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี

นับแกะจนฟ้าสว่างแล้ว
นับแกะเท่าไหร่ก็ยังเหงาขึ้นทุกที

นับแกะตัวที่ร้อย ฉันทำได้แค่เพียงลืมตา
นับแกะตัวที่พัน ก็ยังคิดถึงคนที่บอกลา
ลืมเธอมันไม่ง่าย
เลยหลับไม่ค่อยได้ ดึกแล้วต้องทำยังไง
นับแกะตัวที่แสน ยังทรมานเพราะว่ารักเธอ
แค่หลับตาก็เผลอ คิดเรื่องดีดีที่ไม่มีแล้ว
เธอนอนได้รึเปล่า
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี

เธอนอนได้รึเปล่า
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี

Tonight i do not know where you are
On the night of love we became unloved.
Cloth cover is also cold.
In our bedroom Today it’s empty

Want to cry until fall asleep
But how much tears. It does not help me fatigue.
Want to pass tonight What method?

Count the sheep I can only open my eyes.
Counting the Thousand Sheep I still miss those who say goodbye.
Forget her it is not easy
I can not sleep Late night, what do you do?
Count the sheep Still suffering because of her love
Just closed my eyes Think good things no
Can you sleep
Is the sheep counted? Or forget me, good people.

I am still here for the morning.
View our pictures To visit
The message she sent me
That said good night But today it’s empty.

Want to cry until fall asleep
But how much tears. It does not help me fatigue.
Want to pass tonight What method?

Count the sheep I can only open my eyes.
Counting the Thousand Sheep I still miss those who say goodbye.
Forget her it is not easy
I can not sleep Late night, what do you do?
Count the sheep Still suffering because of her love
Just closed my eyes Think good things no
Can you sleep
Is the sheep counted? Or forget me, good people.

Count the sheep until the sky is bright.
Sheep count is still lonely everywhere.

Count the sheep I can only open my eyes.
Counting the Thousand Sheep I still miss those who say goodbye.
Forget her it is not easy
I can not sleep Late night, what do you do?
Count the sheep Still suffering because of her love
Just closed my eyes Think good things no
Can you sleep
Is the sheep counted? Or forget me, good people.

Can you sleep
Is the sheep counted? Or forget me, good people.

Is the sheep counted? Or forget me, good people
[Translation: Google translate]

Leave a Comment