Trust (ไว้ใจ)” is single recorded by Thai Rock band Klear. It was released on April 25, 2017 by GMM Grammy.

Details

  • Artist: Klear
  • Released: April 25, 2017
  • Title: ไว้ใจ
  • English Title: Trust
  • Genre: Thai Rock, Rock
  • Label/Distributor: GMM Grammy
  • Single/Album: Trust (ไว้ใจ)
  • Country of Origin: Thailand

Klear – Trust (ไว้ใจ) (Music Videos & Performances)

Official Music Video

Klear – Trust (ไว้ใจ) Lyrics


TransliterationThaiEnglish translation
Pheīyng wạn welā p̄h̀ān pị ṭhex mị̀ h̄emụ̄xn deim
xèy khả khả h̄ịn cı cring s̄wn thāng
xyū̀ xyū̀ kạn mā mị̀ khey rū̂ ṭhex h̄einh̄̀āng rạk khụ̄x khwām wị̂cı
xyū̀dī dī k̆ mā bxk lā k̆ pị h̄etup̄hl pheīyng ṭhex mī khır
mị̀chı̀ pheīyng s̄eīydāy tæ̀ h̄ælk pị ley thậng cı

thī̀ ṭhex thả mạn ræng keinpị kein khn rạb h̄ịw khır ca thn
k̆ ṭhex mī khır xīk khn thn dị̂ ngị
k̀xn wạn mī ṭhex kheīyng kāy k̄ĥām wạn c̄hạn khl̂āy pheīyng kāk den
kẁā ca mxng h̄ĕn mị̀ nụk ley ṭhex ca pĕn leụ̄xdyĕn h̄elụ̄xkein
pheīyng wạn welā p̄h̀ān mā ṭhex dī s̄æn dī cn wạn s̄udtĥāy thī̀ mī h̄ı̂ kạn
ca h̄lxk thảmị bxk h̄ı̂ rū̂ ṭhex h̄ịw h̄wạ̀n
ræk wạn ṭhex pær pị
ca pheụ̄̀x cı h̄ı̂ thạn pheụ̄̀x wạn rạk khlāy h̄āk rū̂ mị̀ s̄āy keinpị
xāc mī khır thậngkhn pelī̀yncı ṭhex pị thậng dwng
thī̀ ṭhex thả mạn ræng keinpị kein khn rạb h̄ịw khır ca thn k̆ ṭhex mī khır xīk khn thn dị̂ ngị
h̄md thāng ca dụng tạw ṭhex pherāa ṭhex leụ̄xk læ̂w ṭhex ca pị
h̄md s̄în khwām h̄māy cĕb cĥả ca pĕn ca tāy pherāa khwām wị̂cı

ṭhex mī k̄heā neìnnān s̀xn xyū̀ mị̀ khey ca rū̂ mị̀ ley
n̂ảtā thī̀ mạn xèx l̂n h̄ạwcı h̄md thāng ca pị h̄ịl ley
kẁā ca mxng h̄ĕn mị̀ nụk ley ṭhex ca pĕn leụ̄xdyĕn h̄elụ̄xkein
cĕb cĥả ca pĕn ca tāy pherāa khwām wị̂cı

เพียงวันเวลา ผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม
เอ่ยคำคำไหน ใจจริงสวนทาง
อยู่อยู่กันมาไม่เคยรู้เธอเหินห่าง รักคือ ความไว้ใจ
อยู่ดีดีก็มา บอกลาก็ไป เหตุผลเพียงเธอมีใคร
ไม่ใช่เพียงเสียดาย แต่แหลกไปเลยทั้งใจ

ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
ก่อนวันมีเธอเคียงกาย ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน
กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็นเลือดเย็นเหลือเกิน
เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน
จะหลอกทำไม บอกให้รู้เธอไหวหวั่น
แรกวันเธอแปรไป
จะเพื่อใจให้ทันเพื่อวันรักคลาย หากรู้ไม่สายเกินไป
อาจมีใครทั้งคนเปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวง
ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน ก็เธอมีใครอีกคน ทนได้ไง
หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้วเธอจะไป
หมดสิ้นความหมาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตายเพราะความไว้ใจ

เธอมีเขาเนิ่นนานซ่อนอยู่ ไม่เคยจะรู้ไม่เลย
น้ำตาที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไปไหลเลย
กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็นเลือดเย็นเหลือเกิน
เจ็บช้ำจะเป็นจะตายเพราะความไว้ใจ

Just a passing time, she is not the same.
What words are you talking about?
I do not know how to love you.
Well, let’s just say goodbye to the only reason she has someone.
Not just a pity But crush to the heart.

She made it too strong Too many people to be endured.
Who else can you endure?
Before you have her body. Cross my days just residual
To see I do not think she will be so cold-hearted.
Just a good day. Until the last day
Why do you pretend to know me?
First day you changed
To keep up with your lover. If you know, it’s not too late.
Maybe someone will change her whole heart.
She made it too strong Too many people to be endured. Who else can you endure?
All the way to pull her. Because she chose, she will go.
Exhaustive Bitterness will die because of trust.

She has long hidden him. Never know
The tears that overflowed my heart. All the way to the flow.
To see I do not think she will be so cold-hearted.
Bitterness will die because of trust.

[Translation: Google translate]

Leave a Comment