City Center (ใจกลางเมือง)” is track recorded by Thai band Labanoon. It was released on August 25, 2016 by GMM Grammy.

Details

  • Artist: Labanoon
  • Released: August 25, 2016
  • Title: ใจกลางเมือง
  • English Title: City Center
  • Genre: Rock, Alternative Rock
  • Label/Distributor: GMM Grammy
  • Single/Album: N.E.W.S
  • Country of Origin: Thailand

Labanoon – City Center (ใจกลางเมือง) (Music Videos & Performances)

Official Music Video

Labanoon – City Center (ใจกลางเมือง) Lyrics


TransliterationThaiEnglish translation
Thī̀ h̄ĕn ẁā thx prakāy dạ̀ng dwngdāw
thī̀thæ̂ mạn khụ̄x khwām lwng cāk dwng fị
p̄hæ̀n f̂ā nı meụ̄xng h̄æ̀ng f̄ạn yìng ŷả h̄ı̂ c̄hạn yìng h̄engā cạbcı
xyāk phb dwngdāw cring cring thī̀ tĕm f̂ā
h̄enụ̄̀xy l̂ā kạb khwām pĕn cring thī̀ h̄odr̂āy
k̄hịẁkhŵā cn kein kẁā f̄ạn tæ̀ c̄hạn k̆ yạng mị̀ dị̂ xarị

khidt̄hụng xị xùn khidt̄hụng klìn din
trng thī̀ c̄hạnnận phlạdphrāk mā kịl
khidt̄hụng x̂xm kxd k̄hxng ṭhex khn nận khn thī̀ rū̂ ẁā c̄hạn thả pheụ̄̀x khır
rxnræm mā neìnnān khidt̄hụng thæb k̄hādcı

p̀ānnī̂ mị̀rū̂ ẁā ṭhex pĕn xỳāngrị meụ̄̀x xyū̀ kịl s̄æn kịl
khwām p̄hūkphạn khwām h̄̀wngyı nān thèārị
rū̂ mạ́y c̄hạn yạng cdcả rū̂ mạ́y c̄hạn yạng mị̀ lụ̄m
trng nī̂ yạng mụ̄dmn yạng h̄en̆b h̄nāw h̄engā h̄elụ̄xkein
mī khn pĕn l̂ān k̆ thèānận nı meụ̄xng thī̀ mī p̄hū̂khn mākmāy
yìng h̄engā nı cı thèārị yìng khidt̄hụng ṭhex

chīwit khn reā thảmị t̂xng k̄hæ̀ngk̄hạn rxy yîm khn reā thảmị mị̀ cringcı
tæ̀ c̄hạn ca t̂xng xdthn læa c̄hạn k̆ yạng t̂xngs̄ū̂ t̀x pị

(khidt̄hụng x̂xm kxd k̄hxng ṭhex khn nận khn thī̀ rū̂ ẁā c̄hạn thả pheụ̄̀x khır
rxnræm mā neìnnān khidt̄hụng thæb k̄hādcı)

p̀ānnī̂ mị̀rū̂ ẁā ṭhex pĕn xỳāngrị meụ̄̀x xyū̀ kịl s̄æn kịl
khwām p̄hūkphạn khwām h̄̀wngyı nān thèārị
rū̂ mạ́y c̄hạn yạng cdcả rū̂ mạ́y c̄hạn yạng mị̀ lụ̄m
trng nī̂ mạn yạng mụ̄dmn yạng h̄en̆b h̄nāw h̄engā h̄elụ̄xkein
mī khn pĕn l̂ān k̆ thèānận nı meụ̄xng thī̀ mī p̄hū̂khn

ที่เห็นว่าทอประกายดั่งดวงดาว
ที่แท้มันคือความลวงจากดวงไฟ
แผ่นฟ้าในเมืองแห่งฝัน ยิ่งย้ำให้ฉันยิ่งเหงาจับใจ
อยากพบดวงดาวจริง จริง ที่เต็มฟ้า
เหนื่อยล้ากับความเป็นจริงที่โหดร้าย
ไขว่คว้าจนเกินกว่าฝัน แต่ฉันก็ยังไม่ได้อะไร

คิดถึงไออุ่น คิดถึงกลิ่นดิน
ตรงที่ฉันนั้นพลัดพรากมาไกล
คิดถึงอ้อมกอด ของเธอคนนั้น คนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใคร
รอนแรมมาเนิ่นนาน คิดถึงแทบขาดใจ

ป่านนี้ ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไร เมื่ออยู่ไกลแสนไกล
ความผูกพัน ความห่วงใย นานเท่าไร
รู้มั๊ยฉันยังจดจำ รู้มั๊ยฉันยังไม่ลืม
ตรงนี้ ยังมืดมน ยังเหน็บหนาว เหงาเหลือเกิน
มีคนเป็นล้านก็เท่านั้น ในเมืองที่มีผู้คนมากมาย
ยิ่งเหงาในใจเท่าไร ยิ่งคิดถึงเธอ

ชีวิตคนเราทำไมต้องแข่งขัน รอยยิ้มคนเราทำไมไม่จริงใจ
แต่ฉันจะต้องอดทน และฉันก็ยังต้องสู้ต่อไป

(คิดถึงอ้อมกอด ของเธอคนนั้น คนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใคร
รอนแรมมาเนิ่นนาน คิดถึงแทบขาดใจ)

ป่านนี้ ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไร เมื่ออยู่ไกลแสนไกล
ความผูกพัน ความห่วงใย นานเท่าไร
รู้มั๊ยฉันยังจดจำ รู้มั๊ยฉันยังไม่ลืม
ตรงนี้ มันยังมืดมน ยังเหน็บหนาว เหงาเหลือเกิน
มีคนเป็นล้านก็เท่านั้น ในเมืองที่มีผู้คนมากมาย
ยิ่งเหงาในใจเท่าไร ยิ่งคิดถึงเธอ

What seems like a shooting star
In reality is a deception from the lights
The sky in the city of dreams The more I repeat I feel lonely.
Want to find real stars that are full of heaven.
Tired of the cruel reality
Climbing beyond dream But I did not get anything.

Think of the warmth of the smell of soil.
I’m far away
Think of your embrace, someone who knows who I am for.
Hitchhiking Miss almost

I do not know how she is When far away
How long do you care?
I know I still remember I know I have not forgotten
This is still dark, so cold and so lonely.
There are millions. In a city with many people
The more lonely in mind. Miss you

Why do people live? Why do not we smile sincerely?
But I have to endure. And I still have to fight.

(Miss your embrace, someone who knows who I am for
Hitchhiking I miss my heart)

I do not know how she is When far away
How long do you care?
I know I still remember I know I have not forgotten
Here it is still dark, so cold, so lonely.
There are millions. In a city with many people
The more lonely in mind. Miss you

[Translation: Google translate]

Leave a Comment