Everything (เป็นทุกอย่าง)” is single recorded by Thai acoustic band Room 39. It was released on March 30, 2017 by LOVEiS.

Details

  • Artist: Room 39
  • Released: March 30, 2017
  • Title: เป็นทุกอย่าง
  • English Title: Everything
  • Genre: Thai Pop
  • Label/Distributor: LOVEiS
  • Single/Album: Everything (เป็นทุกอย่าง)
  • Country of Origin: Thailand

Room 39 – Everything (เป็นทุกอย่าง) (Music Videos & Performances)

Official Music Video

Room 39 – Everything (เป็นทุกอย่าง) Lyrics


TransliterationThaiEnglish translation
V1
pĕn pheụ̄̀xn ṭhex pị dū h̄nạng
xyū̀ d̂wy kạn txn ṭhex h̄engā
fạng thuk reụ̄̀xngrāw thī̀ ṭhex rabāy yāw cn chêā c̄hạn k̆ yạng yindī
mæ̂ mị̀chı̀ khn phiṣ̄es̄ʹ mị̀ dị̂ s̄ảkhạỵ s̄ảh̄rạb ṭhex
V2
pĕn khn thor pluk txn chêā
khxy f̄êā t̄hām læa h̄̀wngyı
xyāk thī̀ ca rū̂ ẁā ṭhex pĕn ngị nı welā thī̀ ṭhex mị̀ h̄elụ̄x khır
mæ̂ ṭhex xāc mị̀ h̄ĕn kạn
nı bāng wạn thī̀ ṭhex mị̀ thukk̄h̒ cı

Pre Chorus
thảdị̂ khæ̀ pheīyng khæ̀ thuk«xỳāng thī̀ ṭhex k̄hx
ca nān thèārị mị̀ ẁā meụ̄̀xrị
k̆ phr̂xm ca yxm thảh̄ı̂ ṭhex

chorus 1
pĕn thuk xỳāng h̄ı̂ ṭhex læ̂w
mæ̂ẁā ṭhex mị̀ khey pĕn xarị kạb c̄hạn ley
c̄hạn k̆ khæ̀ khn h̄nụ̀ng thī̀ ṭhex t̂xngkār nı bāng khrậng
dị̂ xyū̀ trng nī̂ k̆ dī khæ̀ h̄ịn
ca h̄wạng xarị h̄ı̂ mākmāy

V3
pĕn khn thī̀ khey xæb rạk pĕn khn thī̀ khey xæb h̄wạng
pĕn khn thī̀ ṭhex h̄ı̂ khwām s̄ảkhạỵ nı wạn thī̀ ṭhex mị̀ h̄elụ̄x khır
pĕn h̄ı̂ ṭhex dị̂ thuk xỳāng tæ̀ k̆ h̄emụ̄xn mị̀mī khwām h̄māy

Pre Chorus
thảdị̂ khæ̀ pheīyng khæ̀ thuk«xỳāng thī̀ ṭhex k̄hx
ca nān thèārị mị̀ ẁā meụ̄̀xrị
k̆ phr̂xm ca yxm thảh̄ı̂ ṭhex

chorus 2
pĕn thuk xỳāng h̄ı̂ ṭhex læ̂w
mæ̂ẁā ṭhex mị̀ khey pĕn xarị kạb c̄hạn ley
c̄hạn k̆ khæ̀ khn h̄nụ̀ng thī̀ ṭhex t̂xngkār nı bāng khrậng
dị̂ xyū̀ trng nī̂ k̆ dī khæ̀ h̄ịn

pĕn thuk xỳāng h̄ı̂ ṭhex læ̂w
mæ̂ẁā ṭhex mị̀ khey pĕn xarị kạb c̄hạn ley
k̆ c̄hạn khng mị̀mī s̄ithṭhi̒ ca khid xarị pị mākkẁā nī̂
dị̂ xyū̀ trng nī̂ k̆ dī khæ̀ h̄ịn
ca h̄wạng xarị h̄ı̂ mākmāy

V1
เป็นเพื่อนเธอไปดูหนัง
อยู่ด้วยกันตอนเธอเหงา
ฟังทุกเรื่องราว ที่เธอระบาย ยาวจนเช้า ฉันก็ยังยินดี
แม้ไม่ใช่คนพิเศษ ไม่ได้สำคัญสำหรับเธอ
V2
เป็นคนโทรปลุกตอนเช้า
คอยเฝ้าถามและห่วงใย
อยากที่จะรู้ ว่าเธอเป็นไง ในเวลาที่เธอไม่เหลือใคร
แม้เธออาจไม่เห็นกัน
ในบางวันที่เธอไม่ทุกข์ใจ

Pre Chorus
ทำได้แค่เพียง แค่ทุกๆอย่างที่เธอขอ
จะนาน เท่าไร ไม่ว่า เมื่อไร
ก็พร้อมจะยอมทำให้เธอ

chorus 1
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย
ฉันก็แค่คนหนึ่ง ที่เธอต้องการในบางครั้ง
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน
จะหวังอะไรให้มากมาย

V3
เป็นคนที่เคยแอบรัก เป็นคนที่เคยแอบหวัง
เป็นคนที่เธอให้ความสำคัญในวันที่เธอไม่เหลือใคร
เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง แต่ก็เหมือนไม่มีความหมาย

Pre Chorus
ทำได้แค่เพียง แค่ทุกๆอย่างที่เธอขอ
จะนาน เท่าไร ไม่ว่า เมื่อไร
ก็พร้อมจะยอมทำให้เธอ

chorus 2
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย
ฉันก็แค่คนหนึ่ง ที่เธอต้องการในบางครั้ง
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย
ก็ฉันคงไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรไปมากกว่านี้
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน
จะหวังอะไรให้มากมาย

V1
Go to the cinema together
Been there for you when you feel blue
All ears when you need to rant
for whole day, but I’m willing to do
Even though I’m not your significant other
not even important to you

V2
Be your personal alarm clock
Always ask how are you feeling.
I need to know, how are you doing when you’ve got no one left for you.
Even though I become unnoticed
In some day that your heart don’t feel sorrowful

Pre Chorus
All I can do, is everything you ask me to
No matter how long, how much, how hard would it take
I’ll always be there for you.

Chorus 1
I’m your everything
even though we’re nothing.
I’m just that girl you need occasionally To be here with you is enough
Never wanted to ask for more.

V3
Have been crushing on you the whole time, have been hoping for nothing either.
Only be noticeable in your eyes when you’ve got no one by your side.
I can be everything. But it seems like nothing

Pre Chorus
All I can do, is everything you ask me to
No matter how long, how much, how hard would it take
I’ll always be there for you.

Chorus 2
I’m your everything
even though we’re nothing.
I’m just that girl you need occasionally To be here with you is enough
Never wanted to ask for more.

I can be your everything
even though we’re nothing
I think I don’t have any rights to think of you as more than friends
To be here with you is enough
never wanted to ask for more

[Translation: Google translate]

Leave a Comment