Walk Away” is a Vietnamese single recorded by Vietnamese singer Toc Tien. It was released on January 31, 2017 by Tony.

Details

  • Artist: Toc Tien
  • Released: January 31, 2017
  • Title: Walk Away
  • Genre: V-Pop
  • Label/Distributor: Tony
  • Single/Album: Walk Away
  • Country of Origin: Vietnam

Toc Tien – Walk Away (Music Videos & Performances)

Official Music Video

Toc Tien – Walk Away Lyrics


Original LyricsEnglish translation
Bỏ lại mệt nhoài đi dạo chơi với tôi
Đi nhanh lên thôi mặc ngày nắng loang trên trời
Bao lâu cứ thế mãi chạy theo giấc mơ
Quên thân mình, quên đi mình đã có lúc sống như không giờ
Bước đi giữa ngày nắng đẹp tôi chẳng sợ điều gì- tôi chẳng lo thêm chi
Bước về với đời vẫn còn nguyên làn da trắng ấy- bước vào ngày đang tới
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your face
Cứ bước đi cùng tôi dạo chơi
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your chances
Hãy cứ đi đừng nhớ lối về

Nhiều người mệt rồi đi tìm nơi nghỉ ngơi
Nhưng đâu ai hay ngoài này có bao tuyệt vời
Đợi chờ làm gì khi thời gian quá nhanh
Quên thân mình, quên đi mình đã có lúc sống như không giờ
Bước đi giữa ngày nắng đẹp tôi chẳng sợ điều gì- tôi chẳng lo thêm chi
Bước về với đời vẫn còn nguyên làn da trắng ấy- bước vào ngày đang tới
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your face
Cứ bước đi cùng tôi dạo chơi
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your chances
Hãy cứ đi đừng nhớ lối về

Get tired of walking around with me
Hurry up hurry up on the sunshine day
How often pursue dreams forever
Forget yourself, forget that you have lived for hours
Walking in the middle of a sunny day, I’m not afraid of anything – I’m not worried anymore
Step back to life is still white skin – step on the coming
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your face
Just walk with me walking
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your chances
Please do not forget to go back

Many people are tired and then seek shelter
But no matter who or how well this out
Wait for what to do when the time is too fast
Forget yourself, forget that you have lived for hours
Walking in the middle of a sunny day, I’m not afraid of anything – I’m not worried anymore
Step back to life is still white skin – step on the coming
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your face
Just walk with me walking
Walk walk walk away
Walk walk walk this way
Keep keep keep your chances
Please do not forget to go back
Google
[Translation: Google translate]

Leave a Comment