Groundbreaking (Luy ḥe luy/ลุยเฮลุย)” is single recorded by Thai singer-actor Tony Jaa (จาพนม). It was released on March 31, 2017 by GMM Grammy.

Details

  • Artist: Tony Jaa (จาพนม)
  • Released: March 31, 2017
  • Title: ลุยเฮลุย (Groundbreaking)
  • English Title: Groundbreaking
  • Genre: Thai Pop
  • Label/Distributor: GMM Grammy
  • Single/Album: Groundbreaking (Luy ḥe luy/ลุยเฮลุย)
  • Country of Origin: Thailand

Tony Jaa (จาพนม) – Groundbreaking (Music Videos & Performances)

Official Music Video

Tony Jaa (จาพนม) – Groundbreaking Lyrics


TransliterationThaiEnglish translation
Thephphnm phrh̄ms̄ī̀h̄n̂ā
s̄ingh̄ yātrā cĥāngpras̄ānngā ḥêy!
H̄numān pras̄ān kāy
nārāyṇ̒ p̄hælngṣ̄r ḥêy!

Pạng pạng s̄eīyng phụ̄̂n s̄atheụ̄xn dạng
p̄h̀ā p̄hæ̀ndin læa cārụk wị̂ d̂wy kảlạng
h̄ūy ḥā s̄eīyng k̄ĥā ca r̂xng dạng
pel̀ng prakāṣ̄ xỳāng p̣hūmicı nı wīrkrrm

keid mā cāk p̄hụ̄n din
ca thîng chụ̄̀x wị̂lāy k̀xn klạbklāy s̄ū̀ p̄hụ̄n din
Ho Hoho Ho Hohoho Ho
cng cdcả tạw k̄ĥā thậng yạks̄ʹ̒ m̂ā s̄eụ̄x ling

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – everybody will sing
HO HOHO HO – kū̀ k̂xng thuk t̄hìn
cāk din pị s̄ū̀ f̂ā h̄ı̂ rū̂ ẁā k̄ĥā khụ̄x tạw cring

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – everybody will sing
HO HOHO HO – kū̀ k̂xng thuk t̄hìn
cāk din pị s̄ū̀ f̂ā t̄hụng welā We are rising!

Luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy

s̄ngb kāy cı tậng phuthṭhi pạỵỵā
xups̄rrkh mạn chk mā h̄ı̂ s̄lạb fạnplā
k̀xn ca tô klạb d̂wy dạb chwālā
tām d̂wy mxỵ yạn h̄lạk h̄ạk ngwng xịyrā
cạd chwā sạd h̄xk fạn ṣ̄xk k̄hêāpị prakhen
s̄xy h̄ı̂ r̀wng thī̀ plāy khāng d̂wy yx k̄heā phras̄umeru
h̄mạd tā t̄her kĥả f̄ạk ṣ̄xk pạks̄ʹā h̄æwk rạng
thêā wiruḷh̄k klạb cạb xeā dwngcı mā pĕn phlạng (k̄hêā luy)
crak̄hê fād h̄āng h̄ı̂ kracuy
pạd h̄mạd khū̀ t̀xs̄ū̂ xih̄enā thæng krich k̄hêā taluy
nı wạn thī̀ f̄ūng ling h̄æ̀ng khwām k̄hlād k̄helā k̄hêā talum
ca mị̀ yxm cn mum k̄hun yạks̄ʹ̒ cạb ling mị̀ mạw khuy (h̄è ḥuy)
k̀xn thī̀ r̀āng pĕn p̄huy k̀xn klạb pị s̄ū̀ din kāy s̄lāy pĕn pǔy
nākhā bid h̄āng k̄hêā tabạn læ̂w pạk lūkthxy k̄hêā pracạỵ
ca k̄hx t̀xs̄ū̂ kạb cı thd tĥx cạb h̄ạkkhx xerāwạṇ

s̄āṭhu khả s̄xn yạng cdcả
khả ph̀x mæ̀ læa khrūbā khxy s̄erim phlạng
s̄ạỵỵā kāy cı wcīkrrm
tạw yạng mị̀ tāy mị̀ yxm ph̀āy t̀x chatā krrm

(Pre Hook 2)
keid mā cāk p̄hụ̄n din
ca thîng chụ̄̀x wị̂lāy k̀xn klạbklāy s̄ū̀ p̄hụ̄n din
Ho Hoho Ho Hohoho Ho
cng cdcả tạw k̄ĥā thậng yạks̄ʹ̒ m̂ā s̄eụ̄x ling

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – Everybody will sing
HO HOHO HO – kū̀ k̂xng thuk t̄hìn
cāk din pị s̄ū̀ f̂ā h̄ı̂ rū̂ ẁā k̄ĥā khụ̄x tạw cring

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – Everybody will sing
HO HOHO HO – kū̀ k̂xng thuk t̄hìn
cāk din pị s̄ū̀ f̂ā t̄hụng welā We are rising!

Luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy luy luy luy

keid mā cāk p̄hụ̄n din
ca thîng chụ̄̀x wị̂lāy k̀xn klạbklāy s̄ū̀ p̄hụ̄n din
keid mā cāk p̄hụ̄n din
ca thîng chụ̄̀x wị̂lāy k̀xn klạbklāy s̄ū̀ p̄hụ̄n din
We are rising!

Luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy
luy ḥe luy ḥe luy h̄è luy luy ḥe luy ḥe luy ḥe luy

เทพพนม พรหมสี่หน้า
สิงหยาตรา ช้างประสานงา เฮ้ย!
หนุมาน ประสานกาย
นารายณ์แผลงศร เฮ้ย!

ปัง ปัง เสียงพื้นสะเทือนดัง
ผ่าแผ่นดิน และจารึกไว้ด้วยกำลัง
หูย ฮา เสียงข้าจะร้องดัง
เปล่งประกาศ อย่างภูมิใจในวีรกรรม

เกิดมาจากผืนดิน
จะทิ้งชื่อไว้ลาย ก่อนกลับกลายสู่ผืนดิน
Ho Hoho Ho Hohoho Ho
จงจดจำตัวข้าทั้งยักษ์ม้าเสือลิง

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – everybody will sing
HO HOHO HO – กู่ก้องทุกถิ่น
จากดินไปสู่ฟ้า ให้รู้ว่าข้าคือ ตัวจริง

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – everybody will sing
HO HOHO HO – กู่ก้องทุกถิ่น
จากดินไปสู่ฟ้า ถึงเวลา We are rising!

ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย

สงบกายใจตั้งพุทธิปัญญา
อุปสรรคมันชกมาให้สลับฟันปลา
ก่อนจะโต้กลับด้วยดับชวาลา
ตามด้วยมอญยันหลัก หักงวงไอยรา
จัดชวาซัดหอก ฟันศอกเข้าไปประเคน
สอยให้ร่วงที่ปลายคางด้วยยอเขาพระสุเมรุ
หมัดตาเถรค้ำฝัก ศอกปักษาแหวกรัง
เท้าวิรุฬหกกลับ จับเอาดวงใจมาเป็นพลัง (เข้าลุย)
จระเข้ฟาดหางให้กระจุย
ปัดหมัดคู่ต่อสู้อิเหนาแทงกริชเข้าตะลุย
ในวันที่ฝูงลิงแห่งความขลาดเขลาเข้าตะลุม
จะไม่ยอมจนมุม ขุนยักษ์จับลิงไม่มัวคุย (เห่ฮุย)
ก่อนที่ร่างเป็นผุย ก่อนกลับไปสู่ดินกายสลายเป็นปุ๋ย
นาคาบิดหางเข้าตะบัน แล้วปักลูกทอยเข้าประจัญ
จะขอต่อสู้กับใจทดท้อ จับหักคอเอราวัณ

สาธุ คำสอนยังจดจำ
คำพ่อแม่และครูบาคอยเสริมพลัง
สัญญา กาย ใจ วจีกรรม
ตัวยังไม่ตายไม่ยอมพ่ายต่อชะตากรรม

(Pre Hook 2)
เกิดมาจากผืนดิน
จะทิ้งชื่อไว้ลาย ก่อนกลับกลายสู่ผืนดิน
Ho Hoho Ho Hohoho Ho
จงจดจำตัวข้าทั้งยักษ์ม้าเสือลิง

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – Everybody will sing
HO HOHO HO – กู่ก้องทุกถิ่น
จากดินไปสู่ฟ้า ให้รู้ว่าข้าคือ ตัวจริง

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – Everybody will sing
HO HOHO HO – กู่ก้องทุกถิ่น
จากดินไปสู่ฟ้า ถึงเวลา We are rising!

ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮ ลุย ลุย ลุย ลุย

เกิดมาจากผืนดิน
จะทิ้งชื่อไว้ลาย ก่อนกลับกลายสู่ผืนดิน
เกิดมาจากผืนดิน
จะทิ้งชื่อไว้ลาย ก่อนกลับกลายสู่ผืนดิน
We are rising!

ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย
ลุยเฮลุยเฮลุยเห่ลุย ลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุย

Goddess thailand
Singha, the elephant, Chang Hao!
Hanuman
Narai Baronkoshi Hoy!

Bang bang bang
Break the land and inscribe it with force.
I will cry aloud.
Emit proudly announce the heroic

Born of earth
Will leave the name Before it reaches the ground
Ho Hoho Ho Hohoho Ho
Remember me giant monkeys

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – everybody will sing
HO HO HO HO – All over the place
From the soil to the sky Let me know that I am the real one.

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – everybody will sing
HO HO HO HO – All over the place
From the ground to the sky, we are rising!

Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather

Peaceful mind
Obstacle it to strike a zig zag.
Before you fight back with a fireball.
Followed by the main Monanja Iyan.
Organize Javanese javelin javelin shank punctured.
Fall at the end of the chin with Loei.
Fist eyes Elongated nest
Foot smoldering back Take heart to power (to go)
Crocodile beat the tail to fall apart.
Strike fists, fight Adonis, stab kicks, duck
On the day the monkey flocked
Will not let the corner The giant monkey caught the monkey was not talking (Hui)
Before the body Before returning to the soil, decompose into fertilizer.
Naked twisted tail to pock. Then embalmed the dragonfly.
I will fight with the mind. Erawan collapse

The canon also memorizes
The word parents and the rabbis to strengthen.
Bodybuilding
Do not die, do not lose the fate.

(Pre Hook 2)
Born of earth
Will leave the name Before it reaches the ground
Ho Hoho Ho Hohoho Ho
Remember me giant monkeys

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – Everybody will sing
HO HO HO HO – All over the place
From the soil to the sky Let me know that I am the real one.

HO HOHO HO – GROUND-BREAKING
HO HOHO HO – Everybody will sing
HO HO HO HO – All over the place
From the ground to the sky, we are rising!

Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe

Born of earth
Will leave the name Before it reaches the ground
Born of earth
Will leave the name Before it reaches the ground
We are rising!

Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather
Lua Hehe Louie Heather

[Translation: Google translate]

Leave a Comment